single

Czym jest spektrofotometria i spektrofotometr?

Spektrofotometria to metoda badawcza, wykorzystująca sposób odbijania światła poprzez próbkę. Pomiarów można dokonywać w nadfiolecie oraz świetle widzianym, ale kiedyś wykorzystywano do tego również podczerwień. Ma szerokie zastosowanie w placówkach edukacyjnych, naukowych czy diagnostycznych. Spektrofotometr to narzędzie, które umożliwia wygenerowanie oraz analizę widma promieniowania świetlnego. Dowiedz się, jak dokładnie działa i jakie są jego dostępne rodzaje.

Co jest spektrofotometr? Jakie wyróżniamy jego rodzaje?

Spektrofotometr - co to? To urządzenie wykorzystywane powszechnie w laboratoriach, składające się ze źródła światła, fotodetektora, monochromatora, odnośnika oraz miejsca do umieszczenia próbki czy też kuwety pomiarowej. Obecnie stosuje się urządzenia samorejestrujące, które w pełni samodzielnie i automatycznie rejestrują powstałą wiązkę światła. Spektrofotometry punktowe (manualne) są aktualnie stosowane jedynie sporadycznie.

Wśród podstawowych rodzajów spektrofotometrów można wymienić te jedno i dwuwiązkowe. Jednowiązkowe nakierowują światło najpierw na próbkę, a w późniejszym czasie na odnośnik, natomiast dwuwiązkowe mogą wykonywać tę czynność równocześnie lub naprzemiennie. Te generujące promieniowanie UV umożliwiają określanie czystości i stężeń białek, natomiast posługujące się światłem widzialnym – np. ilości barwnika w próbce. Ze względu na wykorzystywane promieniowanie możemy wymienić spektrofotometry VIS, IR, UV, oraz NMR.

Co mogą nowoczesne spektrofotometry?

Nowoczesne spektrofotometry mają szeroki zakres spektralny oraz zdolność rozdzielczą i można pracować z nimi przy pomocy różnych technik. Cechują się dużą szybkością działania i pewnym stopniem bezobsługowości. Oprócz tego mogą dawać możliwość inkubacji komory pomiarowej czy jej wytrząsania. Niektóre posiadają praktyczne ekrany dotykowe, które umożliwiają wykorzystywanie urządzeń bez podłączania ich do komputera. Sprzedawane są wraz z licencją na wygodny program, ułatwiający opracowywanie wyników badawczych oraz ich odczytywanie. Szeroki wybór spektrofotometrów o najnowocześniejszych funkcjach znajdziesz w asortymencie marki BIOKOM, która specjalizuje się w dystrybucji sprzętu laboratoryjno-diagnostycznego.

Artykuł partnera