single

5 najczęściej diagnozowanych chorób oczu

Wzrok jest niewątpliwie najważniejszym ze zmysłów człowieka, dostarczającym najwięcej informacji o otaczającym nas świecie. Za proces widzenia odpowiedzialne są dwa rodzaje komórek receptorowych zlokalizowanych w siatkówce: pręciki i czopki. Oczy są niezwykłym i fascynującym narządem. Niestety oko cały czas jest narażone na wiele różnych czynników, które mogą uniemożliwiać prawidłowe widzenie. Poniżej przedstawiamy 5 najczęściej występujących problemów ze wzrokiem.

Jaskra

Jaskra (łac. glaukoma) jest chorobą, która uszkadza nerw wzrokowy, prowadząc do stopniowego pogorszenia i utraty wzroku. Jest to bardzo poważne schorzenie, którego pod żadnym pozorem nie należy lekceważyć. Nieleczona jaskra może doprowadzić do trwałego i nieodwracalnego upośledzenia widzenia. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jaskra to bardzo podstępna choroba. Wbrew pozorom schorzenie występuje nie tylko u osób starszych i może się pojawić właściwie w każdym wieku. Choroba w wielu przypadkach rozwija się bardzo powoli i w ukryciu, nie dając żadnych zauważalnych objawów nawet przez kilkanaście lat. Kluczowym elementem leczenia jest stosowanie się do zaleceń okulisty. Niezwykle istotna jest również profilaktyka, czyli działania mające na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń.

Zaćma

Zaćma, czyli katarakta, to poważne schorzenie oczu, którego istotą jest postępujące zmętnienie soczewki gałki ocznej. Na wystąpienie zaćmy narażeni są przede wszystkim pacjenci powyżej 50. roku życia. Nie bez znaczenia są kwestie genetyczne – jeśli nasi rodzice chorowali z tego powodu, znajdujemy się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia katarakty. Zaćma jest jednym z najczęściej diagnozowanych schorzeń oczu na świecie. Choroba objawia się m.in. obniżeniem ostrości wzroku do dali i bliży, problemami z postrzeganiem lub rozróżnianiem barw, zniekształconym lub podwójnym widzeniem przedmiotów oraz szybszym niż zwykle męczeniem się oczu. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości z tej grupy należy zgłosić się do lekarza-okulisty. Zaćmę na szczęście łatwo rozpoznać – specjalista może ją zdiagnozować w trakcie badania wzroku.

Światłowstręt

Światłowstręt, czyli chorobliwa nadwrażliwość na światło, nie jest odrębną jednostką chorobową, a objawem mogącym wskazywać na występowanie innego schorzenia. Podstawowymi symptomami, jakie zazwyczaj odczuwają pacjenci, są przede wszystkim ból oczu, pieczenie, nadmierne łzawienie oraz uczucie ciała obcego w oku. Światłowstręt objawia się dyskomfortem przy ekspozycji na działanie światła, nawet o względnie małym natężeniu. Powoduje to, że chory niemal w każdej sytuacji odwraca wzrok od światła, mruży oczy itp. Objawem jakich chorób może być światłowstręt? Przyczyny nadwrażliwości na światło mogą być różne. Wśród najczęstszych wymienia się zapalenie spojówek, choroby rogówki przebiegające z uszkodzeniem nabłonka, zapalenie wnętrza gałki ocznej oraz jaskrę wrodzoną. Przyczyny światłowstrętu nie zawsze są jednak związane ze schorzeniami okulistycznymi. Mogą być również skutkiem niektórych chorób ogólnoustrojowych (np. infekcji wirusowych), stosowania leków oraz chorób neurologicznych (np. migren). Czasami nadwrażliwość na światło pojawia się jako powikłanie po noszeniu soczewek kontaktowych.

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD)

Wraz z wiekiem stajemy się bardziej podatni na choroby narządu wzroku. Schorzeniem, które często dotyka seniorów, jest AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej (ang. Age Related Macular Degeneration). To przewlekła, postępująca choroba gałki ocznej, prowadząca do nieodwracalnego uszkodzenia siatkówki, a w szczególności stanowiącej jej centralną część plamki żółtej. AMD prowadzi do obumierania komórek odpowiedzialnych za prawidłowe odbieranie wrażeń wzrokowych. Nieleczone schorzenie skutkuje trwałą utratą ostrości widzenia. Najpopularniejszą i najbardziej skuteczną metodą leczenia starczego zwyrodnienia plamki żółtej jest regularne podawanie leku do wnętrza oka w postaci zastrzyku.

Daltonizm

Daltonizm, czyli tak zwana ślepota barw, jest zaburzeniem widzenia, którego efektem jest utrudnione rozpoznawanie kolorów. Daltonizm jest chorobą dziedziną. Ponadto jest on sprzężony z płcią – dotyka prawie wyłącznie mężczyzn. Nazwa schorzenia pochodzi od nazwiska angielskiego chemika, Johna Daltona, który w 1974 roku na własnym przypadku opisał, jak postrzega świat daltonista. Jak widzi osoba dotknięta tą wadą? Przede wszystkim ma trudności z dostrzeganiem różnic między barwą czerwoną i zieloną.

Artykuł partnera