English   polski  
 

Legnica Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1974

Readers on-line: 178

Total number of users since Jan 23, 2018: 4960591

Collection

Library

Frequently read publications : Books (before 1945)

Page1of4 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Dzieje Polski ilustrowane. - Wyd. 2 popr. i powiększ. [1056]
 2. Z przeszłości Żółkwi [376]
 3. Skarbniczka dziejów i rzeczy polskich. Cz. 1, T. 1, Geografia fizyczna Polski [282]
 4. Rocznice przypadające w każdym dniu ważniejszych epok i historyi i poczet panujących książąt i królów polskich od roku 550-1795 [200]
 5. Hołd pruski : Krzyżacy, Prusacy a Polska 1525-1925 / Ewa Białynia. [167]
 6. Ilustrowane Dzieje Polski Porozbiorowe [163]
 7. Dzieje Polski [136]
 8. Ilustrowany skarbczyk Polski [112]
 9. Nauka wiary i obyczajow [108]
 10. Szkice i Fragmenty z Powstania Wielkopolskiego 1918/19 [98]
 11. Historya Sztuki [97]
 12. Geneza Herbów Polskich w Herbarzu Flamandzkim [97]
 13. Kroniki Stanisława Orzechowskiego [86]
 14. Jan Długosz jego czasy I jego dzieła [84]
 15. Służba Ojczyźnie [79]
 16. Pamiętnik Lwowski. T. 1 [78]
 17. Polska w XVII wieku czyli Jan III Sobieski I Dwór jego (…) Tom I [77]
 18. Historya Narodu Polskiego przez Adama Naruszewicza (…) Tom I [75]
 19. Dzieje Królestwa Polskiego krótko lat porządkiem opisane przez Jana Albertrandego. T. 1, Obejmuje panowanie Książąt i Królów Polskich od roku 964 do roku 1798 [73]
 20. Historya Bolesława III Króla Polskiego [70]
 21. Hisorja Średniowieczna (63 – 1453) [69]
 22. Ruskin i Kult Piękna [66]
 23. Geografia fizyczna Polski [65]
 24. Stefan Czarniecki [65]
 25. Historya Książąt i Królów Polskich [64]