English   polski  
 

Legnica Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1974

Readers on-line: 168

Total number of users since Jan 23, 2018: 5524907

Collection

Library

Frequently read publications : Books (before 1945)

Page1of18 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Prawidła życia chrześcijańskiego dla każdego wieku i stanu / O. Bitschnau ; przeł. na pol. Józef Janiszewski [1506]
 2. Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej. T. 1 [1446]
 3. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce : obejmujący obrazy dyecezyi krakowskiej, archidyecezyi lwowskiej, dyecezyi przemyskiej i tarnowskiej / zebrał Alojzy Fridrich. T. 2 [1283]
 4. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 7]. T. 11, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 7] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 10 [1238]
 5. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 3]. T. 7, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 4] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 6 [1043]
 6. Jagiellonki polskie w XVI wieku : obrazy rodziny i dworu Zygmunta I i Zygmunta Augusta Królów Polskich. T. 1 [944]
 7. W czterdziestą rocznicę Powstania Styczniowego 1863-1903 [894]
 8. Dzienniki sejmów walnych koronnych za panowania Zygmunta Augusta Króla polskiego i W. X. Litewskiego 1555 i 1558 r. w Piotrkowie złożonych [887]
 9. Jagiellonki polskie w XVI wieku : korrespondencya Polska Królewnéj Zofii Jagiellonki Księżnéj Brunświckiéj i Królewnéj Jadwigi Jagiellonki Margrabiny Brandenburskiéj. Z archiwum Książąt Brunświckich w Wolfenbüttel i z archiwum rodziny królewsk T. 3 [779]
 10. O naśladowaniu świętych / Maksymiljan Jan Huber ; przeł. z oryg. niem. Tadeusz Karyłowski [777]
 11. Zarys teologji ascetycznej i mistycznej / Ad. Tanquerey ; przeł. z oryg. fr. Piotr Mańkowski. T. 1 [730]
 12. Polska encyklopedia szlachecka : [herby]. T. 2 [699]
 13. Czerwiec polski (Porphyrophora Polonica L.) : studjum historyczne ze szczególnym uwzględnieniem roli czerwca w historji kultury / A. W. Jakubski ; oprac. Henryk Gruber. T. 1 [642]
 14. Historya Kościoła i cudownego obrazu Najświętszej Panny w Tuchowie : materyały i źródła [588]
 15. Skorowidz władz i miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. Józef Majewski, Witołd Błażyński ; wyd. Tadeusz Bystrzycki [582]
 16. Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 [542]
 17. Opis ziem dawnej Polski [541]
 18. Ruiny Polski : opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej [514]
 19. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 5]. T. 9, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 6] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 8 [510]
 20. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 1]. T. 5, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 2] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 4 [458]
 21. O doskonałości chrześcijańskiej / dzieło Alfonsa Rodrigueza ; z j. hisz. na fr. kilkakrotnie przeł., a teraz wg ostatniego tł. fr. przez Cruice w przekł. polskim wyd [444]
 22. Walka zbrojna o niepodległość Polski : 1905-1918 [396]
 23. Sapiehowie : materjały historyczno-genealogiczne i majątkowe / wydane nakł. rodziny. T. 1 [369]
 24. Polska jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, T. 3. od roku 1796-1930 / w oprac. Aleksandra Brücknera [et al.] [347]
 25. Sapiehowie : materjały historyczno-genealogiczne i majątkowe / wydane nakł. rodziny. T. 2 [332]