English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 1974

Obecnie czytających: 2

Łączna liczba czytelników od dnia 2018-01-23: 35443

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej

 1. Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej. T. 1 [1409]
 2. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce : obejmujący obrazy dyecezyi krakowskiej, archidyecezyi lwowskiej, dyecezyi przemyskiej i tarnowskiej / zebrał Alojzy Fridrich. T. 2 [1245]
 3. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 7]. T. 11, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 7] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 10 [1028]
 4. Dzieje Polski ilustrowane. - Wyd. 2 popr. i powiększ. [980]
 5. Jagiellonki polskie w XVI wieku : obrazy rodziny i dworu Zygmunta I i Zygmunta Augusta Królów Polskich. T. 1 [885]
 6. W czterdziestą rocznicę Powstania Styczniowego 1863-1903 [861]
 7. Dzienniki sejmów walnych koronnych za panowania Zygmunta Augusta Króla polskiego i W. X. Litewskiego 1555 i 1558 r. w Piotrkowie złożonych [842]
 8. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 3]. T. 7, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 4] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 6 [831]
 9. Jagiellonki polskie w XVI wieku : korrespondencya Polska Królewnéj Zofii Jagiellonki Księżnéj Brunświckiéj i Królewnéj Jadwigi Jagiellonki Margrabiny Brandenburskiéj. Z archiwum Książąt Brunświckich w Wolfenbüttel i z archiwum rodziny królewsk T. 3 [754]
 10. O naśladowaniu świętych / Maksymiljan Jan Huber ; przeł. z oryg. niem. Tadeusz Karyłowski [750]
 11. Polska encyklopedia szlachecka : [herby]. T. 2 [664]
 12. Brewiarz Rzymski : z łacińskiego na polski wyłożony [663]
 13. Zarys teologji ascetycznej i mistycznej / Ad. Tanquerey ; przeł. z oryg. fr. Piotr Mańkowski. T. 1 [597]
 14. Czerwiec polski (Porphyrophora Polonica L.) : studjum historyczne ze szczególnym uwzględnieniem roli czerwca w historji kultury / A. W. Jakubski ; oprac. Henryk Gruber. T. 1 [577]
 15. Historya Kościoła i cudownego obrazu Najświętszej Panny w Tuchowie : materyały i źródła [572]
 16. Skorowidz władz i miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. Józef Majewski, Witołd Błażyński ; wyd. Tadeusz Bystrzycki [550]
 17. Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 [526]
 18. Opis ziem dawnej Polski [516]
 19. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 5]. T. 9, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 6] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 8 [456]
 20. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 1]. T. 5, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 2] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 4 [434]
 21. Wysoka miara życia - odwaga świętości charyzmatycznego duszpasterza Ziemi Kłodzkiej (bł. ks. Gerhard Hirschfelder *17.02.1907 Kłodzko +1.08.1942 KL Dachau) [316]
 22. Sapiehowie : materjały historyczno-genealogiczne i majątkowe / wydane nakł. rodziny. T. 1 [311]
 23. Ceremoniał Klasztoru Staniąteckiego [294]
 24. Polska jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, T. 3. od roku 1796-1930 / w oprac. Aleksandra Brücknera [et al.] [291]
 25. Niektóre paradygmaty ewangelizacyjne. Warsztat pastoralno-metodologiczny [289]