English   polski  
 

Legnica Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1974

Readers on-line: 308

Total number of users since Jan 23, 2018: 1175251

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library of Diocese of Legnica

Page1of79 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej. T. 1 [1423]
 2. Prawidła życia chrześcijańskiego dla każdego wieku i stanu / O. Bitschnau ; przeł. na pol. Józef Janiszewski [1341]
 3. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce : obejmujący obrazy dyecezyi krakowskiej, archidyecezyi lwowskiej, dyecezyi przemyskiej i tarnowskiej / zebrał Alojzy Fridrich. T. 2 [1257]
 4. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 7]. T. 11, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 7] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 10 [1088]
 5. Dzieje Polski ilustrowane. - Wyd. 2 popr. i powiększ. [1008]
 6. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 3]. T. 7, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 4] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 6 [937]
 7. Jagiellonki polskie w XVI wieku : obrazy rodziny i dworu Zygmunta I i Zygmunta Augusta Królów Polskich. T. 1 [929]
 8. W czterdziestą rocznicę Powstania Styczniowego 1863-1903 [880]
 9. Dzienniki sejmów walnych koronnych za panowania Zygmunta Augusta Króla polskiego i W. X. Litewskiego 1555 i 1558 r. w Piotrkowie złożonych [861]
 10. Brewiarz Rzymski : z łacińskiego na polski wyłożony [859]
 11. Jagiellonki polskie w XVI wieku : korrespondencya Polska Królewnéj Zofii Jagiellonki Księżnéj Brunświckiéj i Królewnéj Jadwigi Jagiellonki Margrabiny Brandenburskiéj. Z archiwum Książąt Brunświckich w Wolfenbüttel i z archiwum rodziny królewsk T. 3 [766]
 12. O naśladowaniu świętych / Maksymiljan Jan Huber ; przeł. z oryg. niem. Tadeusz Karyłowski [761]
 13. Polska encyklopedia szlachecka : [herby]. T. 2 [685]
 14. Zarys teologji ascetycznej i mistycznej / Ad. Tanquerey ; przeł. z oryg. fr. Piotr Mańkowski. T. 1 [606]
 15. Czerwiec polski (Porphyrophora Polonica L.) : studjum historyczne ze szczególnym uwzględnieniem roli czerwca w historji kultury / A. W. Jakubski ; oprac. Henryk Gruber. T. 1 [596]
 16. Historya Kościoła i cudownego obrazu Najświętszej Panny w Tuchowie : materyały i źródła [577]
 17. Skorowidz władz i miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. Józef Majewski, Witołd Błażyński ; wyd. Tadeusz Bystrzycki [562]
 18. Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 [532]
 19. Opis ziem dawnej Polski [530]
 20. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 5]. T. 9, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 6] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 8 [484]
 21. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 1]. T. 5, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 2] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 4 [444]
 22. Sapiehowie : materjały historyczno-genealogiczne i majątkowe / wydane nakł. rodziny. T. 1 [336]
 23. Wysoka miara życia - odwaga świętości charyzmatycznego duszpasterza Ziemi Kłodzkiej (bł. ks. Gerhard Hirschfelder *17.02.1907 Kłodzko +1.08.1942 KL Dachau) [323]
 24. Polska jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, T. 3. od roku 1796-1930 / w oprac. Aleksandra Brücknera [et al.] [311]
 25. Ceremoniał Klasztoru Staniąteckiego [304]