English   polski  
 

Legnica Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1974

Readers on-line: 154

Total number of users since Jan 23, 2018: 2904303

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library of Diocese of Legnica

Page1of79 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej. T. 1 [1430]
 2. Prawidła życia chrześcijańskiego dla każdego wieku i stanu / O. Bitschnau ; przeł. na pol. Józef Janiszewski [1406]
 3. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce : obejmujący obrazy dyecezyi krakowskiej, archidyecezyi lwowskiej, dyecezyi przemyskiej i tarnowskiej / zebrał Alojzy Fridrich. T. 2 [1262]
 4. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 7]. T. 11, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 7] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 10 [1121]
 5. Dzieje Polski ilustrowane. - Wyd. 2 popr. i powiększ. [1031]
 6. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 3]. T. 7, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 4] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 6 [955]
 7. Jagiellonki polskie w XVI wieku : obrazy rodziny i dworu Zygmunta I i Zygmunta Augusta Królów Polskich. T. 1 [936]
 8. W czterdziestą rocznicę Powstania Styczniowego 1863-1903 [883]
 9. Dzienniki sejmów walnych koronnych za panowania Zygmunta Augusta Króla polskiego i W. X. Litewskiego 1555 i 1558 r. w Piotrkowie złożonych [876]
 10. Brewiarz Rzymski : z łacińskiego na polski wyłożony [875]
 11. Jagiellonki polskie w XVI wieku : korrespondencya Polska Królewnéj Zofii Jagiellonki Księżnéj Brunświckiéj i Królewnéj Jadwigi Jagiellonki Margrabiny Brandenburskiéj. Z archiwum Książąt Brunświckich w Wolfenbüttel i z archiwum rodziny królewsk T. 3 [771]
 12. O naśladowaniu świętych / Maksymiljan Jan Huber ; przeł. z oryg. niem. Tadeusz Karyłowski [768]
 13. Polska encyklopedia szlachecka : [herby]. T. 2 [694]
 14. Zarys teologji ascetycznej i mistycznej / Ad. Tanquerey ; przeł. z oryg. fr. Piotr Mańkowski. T. 1 [616]
 15. Czerwiec polski (Porphyrophora Polonica L.) : studjum historyczne ze szczególnym uwzględnieniem roli czerwca w historji kultury / A. W. Jakubski ; oprac. Henryk Gruber. T. 1 [614]
 16. Historya Kościoła i cudownego obrazu Najświętszej Panny w Tuchowie : materyały i źródła [584]
 17. Skorowidz władz i miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. Józef Majewski, Witołd Błażyński ; wyd. Tadeusz Bystrzycki [569]
 18. Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 [536]
 19. Opis ziem dawnej Polski [535]
 20. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 5]. T. 9, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 6] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 8 [492]
 21. Ruiny Polski : opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej [483]
 22. Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 1]. T. 5, Polska encyklopedia szlachecka : [wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 2] / [w oprac. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego]. T. 4 [452]
 23. Walka zbrojna o niepodległość Polski : 1905-1918 [383]
 24. Z przeszłości Żółkwi [370]
 25. Sapiehowie : materjały historyczno-genealogiczne i majątkowe / wydane nakł. rodziny. T. 1 [348]